Depression

Der kommer en del klienter i min praksis, som er depressive. Nogle har været hos lægen og står nu med valget, om de skal tage antidepressiver og andre har mange symptomer, der peger i retning af en depression, men de har endnu ikke erkendt at de er nået dertil.

Symptomerne på en depression kan være forskellige, men generelt oplever mange enten en modløshed eller sorg, som de ikke umiddelbart kan finde nogen grund til. Det kan være svært at finde en mening og glæde ved livet. Andre føler sig følelsesmæssigt lammede og kan ikke mærke, hverken glæde, vrede eller sorgfulde følelser. Mange sover meget og kan ikke finde energi til at overkomme andet end den allermest nødvendige dagligdag. For at kunne betegne negative følelser, som en depression går man ud fra at disse følelser skal være rimelig konstante i minimum 14 dage. Mange depressive føler også ofte skyld eller dårlig samvittighed over noget, som er sket i fortiden og som de ikke kan komme videre fra. Læs evt. mere på netdoktor.dk

Det er helt i tråd med min overbevisning om at en depression bl.a. handler om ikke at kunne finde fred med fortiden eller med det som er i nutiden. Indenfor gestaltterapien siger vi at når man er fyldt 25 år, så kan man ikke længere give sine forældre skylden for sit liv. Det betyder at selvom man har haft en svær og traumatisk barndom, så kan man som voksen ikke give sine forældre ansvaret for hvordan man lever sit liv nu. Hvis man bliver ved med at hænge fast i eksempelvis sorgen over den kærlighed man aldrig fik som barn eller hvis man ikke kan sige farvel til den mand, man elskede, men som forlod en, så kan det ende med en depression. Hvis det forekommer umuligt at se ud over de livsvilkår, som nu engang er os alle givet, hvis man bliver ved med at være utilfreds med sit liv, uden at tage det ansvar, der skal til for at ændre det, så kan det ende med en depression.

Vi bliver alle født og skal alle dø en dag. Vi er alle i bund og grund ensomme og er samtidigt dybt afhængige af og under indflydelse af andre mennesker, for at kunne overleve. Det betyder at vi står i et evigt dilemma mellem at vælge os selv og vores egne behov og at vælge andres behov, for ikke at blive udstødt af familien og samfundet. Rammerne er altså de samme for os alle sammen. Nogle har en hård start i livet og går styrket ind i voksenlivet og andre bukker under på den ene eller anden måde. Vi har alle vores erfaringer med os i rygsækken.

Uanset hvad vi har med os, så er det kun os selv, som kan tage ansvaret for os selv og skabe os det liv vi gerne vil leve. Gennem samtale terapi kan man få en større forståelse for hvorfor man er, som man er pga. sin opvækst og det kan styrke en til at tage fornyet ansvar for sit liv. Man kan altså få hjælp og støtte til at få øje på, hvor man eksempelvis hænger fast i fortiden og hvor man i nutiden forhindrer sig selv i at få et lykkeligt liv. At komme gennem en depression kan være et langt og sejt stykke arbejde, der er nemlig ofte mange lig i lasten og spøgelser i skabet, som trænger til at blive luftet og det kan tage lang tid at ændre negative mønstre. Til gengæld er der også rigtig meget at lære og de fleste, som går i terapi, kommer styrket ud på den anden side. Et er sikkert, bliver en depression ikke behandlet er risikoen for at blive depressiv igen meget stor.

Husk også at det er ikke det livet udsætter os for, som gør det svært, det er måden vi forvalter det på, der er forhindringen.

Vil du læse mere om terapi i forbindelse med en depression? www.axholm.com

2 Comments

Post A Comment

Denne hjemmeside bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse.